Historien om Bakkebakken

Bakkebakken er en skibakke på boligfeltet Borgenfeltet som ligger på Einerhaugen på Bjørkelangen. Bakkebakken ble første gang tatt i bruk i 1937. Litt av den tidlige historien i Bakkebakken håper vi å kunne få tak i, og da vil det komme her.

I nyere tid, ca 1979-1988, har vi litt bedre oversikt over hva som skjedde i Bakkebakken. Det ble i februar/mars arrangert skirenn i Bakkebakken. Det ble konkurrert i grenene aking, langrenn, hopp og utfor. Langrenn for voksne gikk på idealtid.

Unnarennet i bakken ble gravd ut for å få en bedre bakkeprofil i 1984, og en lysmast som stod midt på sletta ble flyttet i 1987 og lampen på lysmasten ble vendt inn mot bakken istedet for ut mot veien. Disse 2 endringene førte til at det ble en kjempeflott bakke med belysning og barna kunne holde på i bakken til lenge etter dagslyset forsvant.

1987 var året det ble arrangert 50-års jubileum i Bakkebakken med rundt 100 deltakere, noe som var en kjempesuksess. Dette var også året da Simen Dahlby og Knut Nordby ble utpekt som æresmedlemmer.

Det foreløpig siste Bakkebakke-rennet ble arrangert i 1988, og vi kan ikke finne spor av at det ble arrangert noe renn etter dette. Korriger oss gjerne om du har informasjon som tilsier noe annet.

Mer historie kommer fortløpende……..